ZOFIXI

D. Sup. ZOFIXI® (Cefixime 50 mg / 5ml) 30 ml
With Water
Tab. ZOFIXI®- 100 (Cefixime 100 mg) 10 X 10
Alu Alu
Tab. ZOFIXI®- 200 LB (Cefixime 200 mg + Lactic Acid Bacillus 2.5 Billion Spores) 10 X 10
Alu Alu
Tab. ZOFIXI®- 200 (Cefixime 200 mg) 10 X 10
Alu Alu
Tab. ZOFIXI®- CL 325 (Cefixime 200 mg + Clavulanic Acid 125 mg) 10 X 1 X 10
Alu Alu
D. Sup. ZOFIXI®- OF (Cefixime 50 mg. + Ofloxacin 50 mg./5 ml) 30 ml
(Pet with Cover)
Tab. ZOFIXI®- OF (Cefixime 200 mg. + Ofloxacin 200 mg.) 10 X 10
Alu Alu